بخشی از اشعار و دلنوشته‌هایم را در قالب تصاویری گنجانده و در اینستاگرام منتشر می‌کنم
قدمتان به روی چشم

Instagram.com/ostadnovin